Pleteme město – společně

Osvěžili jsme město Uh. Hradiště, nechali mladé umělce a veřejnost tvořit v ulicích.

Na vybrané trase v ulicích města Uh. Hradiště, kde ve středověku vedla vodní cesta tzv. Rechla, vytvořili mladí umělci Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště (SUPŠ), společně s veřejností pletené objekty, které oživují město nevšedními uměleckými díly. Studentům pomáhali s pletením a háčkováním lidé senioři, ruku k dílu přiložil každý, kdo má rád pletení a zájem oživit ulice města.

Vyvrcholením celé akce byla 6. 10. 2019 slavnostní vernisáž spojená s procházkou, společný happening veřejnosti, studentů a žáků. Ulice města zdobí pletená umělecké díla, a byl odhalen objekt, na jehož tvorbě se pletením podílela během předchozích měsíců i veřejnost. Na vybraných místech, v kavárnách mohli uplést nebo uháčkovat kusy šál, které se pak staly součástí i dalších objektů.

Autorkou projektu je absolventka SUPŠ umělkyně Eva Blahová, jejíž pletená díla přilákala pozornost před Národním divadlem, kde ztvárnila v nadživotní velikosti pletenou Adele od Gustava Klimta, Fridu Kahlo Marlyn Monroe www.knittedsculptures.com.

Koncepce Site Specific Project

Urban knitting (městské pletení) je pletení ve veřejném prostoru. Je součástí streetartového umění,  jehož popularita v západním světě v dnešní době roste. S opletenými zastávkami, patníky, stromy nebo pletenými sochami se nevýrazné šedivé kouty měst stávají barevnější, veselejší a přitahují pozornost. Stávají se místy setkávání, mezigeneračního dialogu, prohlubují zájem o veřejný prostor, ke kterému jsou pletená díla šetrná: neničí městské mobiliáře.

Cíle projektu

Cílem projektu je oživit ulice města Uh. Hradiště uměním, probudit zájem o veřejný prostor, o místa, kde žijeme, propojit generace: studenty Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště (SUPŠ) s jejich zkušenými kolegy a s veřejností. Dát možnost starším občanům města předat prostřednictvím pletení svou znalost a zkušenost generaci mladší. Sbírkou vlny a veřejným pletením podpořit  sousedský dialog a zájem o pletení, které znali naši předci již pravděpodobně ve 13. století a v dnešní době zažívá díky své udržitelnosti, přírodním materiálům a výzkumy podpořenými příznivými dopady na duševní zdraví renesanci. 

Realizace

Na vybrané trase v ulicích města Uh. Hradiště, kde ve středověku vedla vodní cesta Rechla, tvořili studenti a žáci v týdnu od 1. 10. do 6. 10. 2019 tvořili pletené objekty, které oživily a proměnily daná místa nevšedními uměleckými díly. Do projektu byla zapojena široká veřejnost. Hlavním materiálem pro objekty a sochy se stala vlna, příze, recyklované pletené oděvy, surová nezpracovaná vlna, plst a další produkty s vlnou související. 

Vyvrcholením akce se stala vernisáž, společný happening veřejnosti, studentů a jejich pedagogů. Komentovanou prohlídku prováděla autorka Eva Blahová a odborným komentářem o Rechle doplnila archeoložka Dana Menoušková ze Slováckého muzea. V centru města jsme společně vytvořili na 50 pletených objektů.

Studentka SUPŠ oboru obuv

Zapojili jsme studenty fotografie a multimédií

Studenti oborů multimédia a fotografie se na projektu podílejí vlastní tvorbou dokumentující stav před a s objekty v ulicích. Natočili osobité video, dokumentující projekt. Nafotili několik svetrů, které se stali předmětem aukce na podporu projektu.

Zapojili jsme i veřejnost

Veřejnost se do projektu v první fázi zapojila sbírkou vlny a pletených věcí, která 1. 5. 2019 odstartovala celý projekt. Nasbírali jsme přes 30 pytlů materiálu. Připravujeme dále nabídnout nasbírané příze seniorům, kteří projevili zájem o pletení. Ve vybraných kavárnách mohou zájemci i dále pokračovat v pletení a háčkování. Opletená místa se stala symbolem kultivace a významu veřejného prostoru.

***

Mapa středověké vodní cesty v centru Uh. Hradiště