Pleteme město – společně

Chceme osvěžit město Uh. Hradiště, nechat mladé umělce a veřejnost tvořit v ulicích.

Na vybrané trase v ulicích města Uh. Hradiště, kde ve středověku vedla vodní cesta tzv. Rechla, budou mladí umělci Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště (SUPŠ), společně s veřejností tvořit pletené objekty, které oživí město nevšedními uměleckými díly. Studentům budou pomáhat s pletením a háčkováním lidé z domovů důchodců, ruku k dílu může přiložit každý, kdo má rád pletení a zájem oživit ulice města.

Vyvrcholením celé akce bude 6. 10. 2019 slavnostní vernisáž spojená s procházkou, společný happening veřejnosti, studentů, absolventů a profesorů SUPŠ. Ulice města ozdobí pletená umělecké díla a v centru bude odhalen objekt, na jehož tvorbě se bude pletením podílet během předchozích měsíců veřejnost. Na vybraných místech mohou uplést nebo uháčkovat kusy šály, která se pak stane součástí jednoho z objektů v ulicích města.

Autorkou projektu je absolventka SUPŠ umělkyně Eva Blahová, jejíž pletená díla přilákala pozornost před Národním divadlem, kde ztvárnila v nadživotní velikosti pletenou Marlyn Monroe, Adéle od Gustava Klimta a Fridu Kahlo www.knittedsculptures.com.

Koncepce Site Specific Project

Urban knitting (městské pletení) je pletení ve veřejném prostoru. Je součástí streetartového umění,  jehož popularita v západním světě v dnešní době roste. S opletenými zastávkami, patníky, stromy nebo pletenými sochami se nevýrazné šedivé kouty měst stávají barevnější, veselejší a přitahují pozornost. Stávají se místy setkávání, mezigeneračního dialogu, prohlubují zájem o veřejný prostor, ke kterému jsou pletená díla šetrná: neničí městské mobiliáře.

Cíle projektu

Cílem projektu je oživit ulice města Uh. Hradiště uměním, probudit zájem o veřejný prostor, o místa, kde žijeme, propojit generace: studenty Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště (SUPŠ) s jejich zkušenými kolegy a s veřejností. Dát možnost starším občanům města předat prostřednictvím pletení svou znalost a zkušenost generaci mladší. Sbírkou vlny a veřejným pletením podpořit  sousedský dialog a zájem o pletení, které znali naši předci již pravděpodobně ve 13. století a v dnešní době zažívá díky své udržitelnosti, přírodním materiálům a výzkumy podpořenými příznivými dopady na duševní zdraví renesanci. 

Realizace

Na vybrané trase v ulicích města Uh. Hradiště, kde ve středověku vedla vodní cesta Rechla, budou studenti SUPŠ v týdnu od 1. 10. do 6. 10. 2019 v rámci oslav 80. výročí školy tvořit pletené objety, které oživí a promění daná místa nevšedními uměleckými díly. Do projektu bude zapojena  široká veřejnost. Hlavním materiálem pro objekty a sochy bude vlna, příze, recyklované pletené oděvy, surová nezpracovaná vlna, plst a další produkty s vlnou související. 

Vyvrcholením akce bude vernisáž, společný happening veřejnosti, studentů, absolventů a profesorů SUPŠ. V centru města bude odhalena socha/objekt/billboard, na jejíž tvorbě se bude pletením podílet během předchozích měsíců veřejnost. Studenti přiblíží svou práci a inspiraci veřejnosti na komentovaných prohlídkách svých děl v ulicích.

Zapojení studentů SUPŠ a absolventů školy

Autorka Eva Blahová seznámí studenty  s projektem na odborných přednáškách přímo ve škole. Zapojení studenti osloví etablované výtvarné umělce  s žádostí o účasti na projektu, o spolupráci. Jejich úkolem bude zaujmout své potenciální budoucí umělecké mentory originální pohlednicí. V pohlednici vyzvou umělce k poslání  jakékoliv pletené součásti svého šatníku. Studenti pak tento artefakt zakomponují do svého výtvarného nápadu, který budou realizovat v ulicích města a konzultovat se svým vybraným umělcem. Seznámením etablovaných umělců se studenty vzniká prostor pro navazování nových vztahů, mezigenerační uměleckou komunikaci a předávání zkušeností.

Zapojení studentů oborů multimédia a fotografie

Studenti oborů multimédia a fotografie se na projektu podílejí vlastní tvorbou vizuálních reklam, plakátů, klipů a podporou sociálních sítí. Studenti vytvoří klipy, rozhovory, návrhy plakátů, které korespondují s akcí a ty nejlepší budou realizovány a použity v rámci propagace akce. Motivovaní studenti se pak mohou stát součástí organizačního týmu a po boku profesionálů čerpat zkušenosti. Mohou točit videa, rozhovory, fotit a vše sdílet na sociálních sítích.

Zapojení veřejnosti

Veřejnost se do projektu v první fázi zapojí sbírkou vlny a pletených věcí, která 1. 5. 2019 odstartuje celý projekt. Bude zveřejněna v médiích: místních zpravodajích, regionálním tisku a na sociálních sítích.  Následně se nasbíraný materiál bude distribuovat na vybraná místa, kde mohou občané města a přilehlých obcí dát svou ruku k dílu. Na vybraných místech /kavárny, čekárny, informační centrum/ budou pro zájemce z řad veřejnosti připraveny pletací jehlice a vlna a mohou si uplést či uháčkovat svůj kus šály, která se pak stane součástí jednoho z objektů v ulicích města. Opletená místa se stanou symbolem kultivace a významu veřejného prostoru, zaujmou pozornost návštěvníků.

***

Mapa středověké vodní cesty v centru Uh. Hradiště